Używanie tablic w Java

W poprzednim wpisie zapoznaliśmy się wstępnie z teorią zmiennych tablicowych w Java. Jeżeli nie wiesz czym są tablice w Java, warto żebyś tam spojrzał.

Dziś zajmiemy się wykorzystaniem zmiennych tablicowych. Najpierw warto przypomnieć jak wygląda deklaracja tablicy w Java.

Powyższy fragment kodu deklaruje zmienną o nazwie names typu String. Warto tutaj od razu zauważyć, że nazwa tej zmiennej jest rzeczownikiem w liczbie mnogiej; otóż wszystkie zmienne tablicowe w Java zgodnie z konwencją zwykło się właśnie nazywać w liczbie mnogiej. Nasza tablic names, została od razu zainicjalizowana trzema elementami:

  1. ala
  2. magda
  3. kasia

Elementy te będą dostępne w kolejnych komórkach tablicy pod numerami: 0, 1, 2. Ponieważ nasza tablica została od razu zainicjalizowana wartościami nie musimy podawać jej rozmiaru (ilości elementów które pomieści). W takim wypadku JVM sam policzy liczbę elementów i ustawi rozmiar tablicy na trzy.

W przypadku kiedy nie znamy elementów tablicy musimy posłużyć się trochę innym zapisem:

W tym wypadku zmienna users będzie zawierać pustą dziewięcioelementową tablicę. Elementy tej tablicy mogą zostać przypisane później ale o tym za chwilę.

Przyjrzyjmy się jeszcze jednemu przykładowi:

Cóż to jest za dziwny stwór? Otóż zmienna examples jest pustą tablicą, nie zawierającą żadnych elementów, nie można też do niej nic przypisać gdyż zawiera ona zero miejsc na zapisanie danych. Zmienna ta jest praktycznie bezużyteczna.

Dobrze, to jak przypisać wartość do danego elementu tablicy? Bardzo prosto, spójrz na poniższy przykład:

Obie zmienne names będą takie same. Z tym, że w tym przykładzie dokładnie widzimy jak przypisać wartość do danego miejsca w tablicy. Wykorzystywane do tego celu ponownie są nawiasy kwadratowe ([]), tym razem w ich wnętrzu podajemy numer pod którym chcemy zapisać daną wartość. UWAGA! w tym momencie liczymy od ZERA, a nie od jedynki (tak jak to widać na powyższym przykładzie), natomiast podając rozmiar tablicy (new String[3];) liczymy od JEDNEGO.

Oczywiście do jednej pozycji w tablicy można przypisać wartość wielokrotnie. W takim wypadku ostatnia przypisana wartość jest zapamiętywana, np.:

W takim wypadku ostatnim elementem tablicy names będzie wartość zosia.

Jak to sprawdzić? Trzeba by odczytać co znajduje się na danym miejscu w tablicy. Jak to zrobić? Tak samo jak z zapisywaniem:

Na ekranie wyświetli się: zosia. Takie to proste 🙂

Rzadko kiedy będziesz w sytuacji w której będziesz dokładnie znał rozmiar tablicy. Zazwyczaj jest tak że jej rozmiar ustalany jest dynamicznie w programie. Jak to się robi?

W tym momencie zmienna values będzie zawierała pięcioelementową tablicę. Jak widzisz rozmiar tablicy może pochodzić z innej zmiennej, może również być obliczony w trakcie działania programu np. na podstawie danych otrzymanych od użytkownika.

Skoro tablica może być dowolnych rozmiarów to jak pobrać drugi element od końca? Do takich zadań służy specjalna właściwość tablicy zwana length, zawiera ona informację o rozmiarze właśnie tej tablicy. Więc problem wyświetlenia drugiego elementu od końca jest prosty do rozwiązania:

Jak zatem wypisać wszystkie elementy z tablicy? Wystarczy do tego wykorzystać length oraz pętlę for:

W bardzo podobny sposób można wypisać również wszystkie elementy tablicy:

To tyle na dziś! Jeżeli coś jest nie jasne, bądź czegoś nie rozumiesz napisz mi o tym w komentarzach!

Tablice w Java

Nadszedł najwyższy moment żeby zapoznać się ze zmiennymi tablicowymi w Java. Jakiś czas tamu poznałeś już podstawowe typy proste oraz typ String, następnym krokiem są właśnie tablice!

Zanim przejdziemy jednak do opisu tablic w Java przypomnijmy sobie czasy szkolne. Konkretnie, chcę nawiązać do dziennika lekcji obecnego w każdej szkolnej klasie. Każdy dziennik zawierał uporządkowaną alfabetycznie listę uczniów. Lista ta nadawała nie jako każdemu uczniowi unikalny numer, który czasem był używany do wywoływania do tablicy lub odpowiedzi (“Numer osiem, Gruca do tablicy!“). Jak już wspomniałem kolejność uczniów zazwyczaj była alfabetyczna, ustalana raz na początku roku szkolnego. Jeżeli zdarzyło się, że do danej klasy dochodził nowy uczeń w ciągu roku, to dostawał on pierwszy wolny numer (dopisywany był na końcu listy). Każdy z nas powinien wiedzieć jak to działa…

Continue reading

Co to jest zmienna?

Po krótkim wprowadzeniu obejmującym napisanie i przeanalizowanie pierwszego programu oraz zapoznaniu się z komentarzami, przechodzimy do bardziej zaawansowanych tematów.

W najbliższych wpisach będziemy przyglądać się zmiennym oraz typom w Java. Pierwszy wpis poświęcony jest samemu pojęciu zmiennej oraz operacjach na niej. Zaczynajmy!

Continue reading