Podstawowe typy zmiennych w Java

W poprzednich wpisach opisałem zmienne oraz typy zmiennych w Java. Czas teraz zapoznać się z podstawowymi typami zmiennych występujących w tym języku programowania.

W Java wyróżniamy dwa typy zmiennych, proste oraz obiektowe. Typy proste reprezentują liczby, wartości logiczne oraz znaki. Nie posiadają one dodatkowych właściwości tylko swoją wartość.

Typy obiektowe w odróżnieniu od typów prostych zawierają dodatkowe właściwości. Zanim przejdziemy do obiektów oraz programowania obiektowego musisz zapoznać się z typami prostymi.

Continue reading