Typy zmiennych w Java

Po zapoznaniu się z koncepcją zmiennej w poprzednim wpisie czas przyjrzeć się bliżej typom zmiennych.

Java jest językiem statycznie i silnie typowanym. Co to znaczy? W poprzednim podrozdziale poznałeś zmienne, jak pewnie pamiętasz przykłady które tam podałem nie działają w Java. Otóż każda zmienna w Java musi mieć swój typ. Typ ten ustawia się w momencie tworzenia zmiennej i nie może on być później zmieniony. Właśnie ta nie zmienność typu określana jest jako silne typowanie. Z kolei statyczne typowanie wymusza podanie typu w trakcie tworzenia (deklaracji) zmiennej. Co to jest deklaracja zmiennej? Otóż kompilator Java musi wiedzieć, że zmierzamy używać pewnej nazwy jako zmiennej, poinformowanie kompilatora o takim zamiarze nazywamy właśnie deklaracją zmiennej. Więc jak zadeklarować zmienna? Bardzo prosto:

Continue reading