Instrukcje continue oraz break

Zanim przejdziemy do kolejnych typów pętli warto żebyś poznał dwie instrukcje pozwalające kontrolować przebieg pętli.

Czasami zachodzi potrzeba żeby opuścić pewien krok w iteracji pętli. Przypuśćmy, że chcemy wypisać wszystkie liczby od 10 do 20, ale z racji tego że jesteśmy przesądni chcemy pominąć liczbę trzynaście.
Continue reading

Pętla do while

Kolejnym rodzajem pętli w Java jest do while. Jest to pewna modyfikacja pętli while. Pewnie pamiętasz że w pętli while występował jeden warunek, który był jednocześnie warunkiem początkowym i kontynuowania pętli. W przypadku do while występuje tylko warunek kontynuowania. Dodatkowo warunek ten umieszczony jest na jej końcu. Sprawia to że pętla ta zawsze wykona się minimum raz, a warunek pętli będzie sprawdzony po każdym wykonaniu (a nie przed jak to jest w przypadku while). Przyjrzyjmy się teraz składni tej pętli:

Continue reading

Pętle java

W poprzednich sekcjach poznałeś:

  • zmienne – dzięki którym możesz przechowywać w pamięci komputera pewne dane, dokonywać na nich obliczeń, przekazywać i porównywać między sobą,
  • operatory – pozwalające wykonywać Tobie operacje na zmiennych
  • instrukcje warunkowe – pozwalające Tobie sterować wykonaniem kodu programu bazując na pewnych warunkach.

Teraz przejdziemy do pętli. Które są istotną częścią każdego programu. Czym są pętle?
Continue reading