Pierwsze kroki w Java

Więc, stawiasz swoje pierwsze kroki w Java? Wiesz już trochę o jej historii oraz jak uruchamiane są programy napisane w tym języku. Warto teraz zainstalować potrzebne komponenty, takie jak:

  • maszyna wirtualna,
  • kompilator,
  • biblioteka standardowa.

Możliwe, że użyłeś już jakiejś wyszukiwarki żeby naleźć wymagane komponenty i stanąłeś przed wyborem między Java JRE, a Java JDK?

Co to jest JRE i JDK?

Continue reading