Komentarze w Javie

Zanim zaczniemy poznawać składnie języka Java zapoznajmy się z komentarzami. Czym są komentarze? Są to dodatkowe przypisy do kodu programu pozwalające na lepsze jego zrozumienie. Przypisy te zostaną pominięte w procesie kompilacji. Zazwyczaj stosuje je się gdy uważamy, że dodatkowy słowny komentarz do kodu ułatwi nam jego późniejszą analizę. Continue reading