POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaprogramowani.com z siedzibą w Zielonej Górze i Wawrowie, zwana dalej Firmą.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
3. Podanie danych jest niezbędne w celu wypełnienia i wysłania formularza kontaktowego, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Zaprogramowani.com stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z wymogami RODO.
5. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Strony Internetowej będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach:

Cele związane z umową:
– Realizacja usługi warsztaty programowania
– Realizacja usługi półkolonie letnie i zimowe

Cele związane z funkcjonowaniem Firmy:
– Zapewnienie obsługi sprzedażowej, pytań przesyłanym drogą mailową i w formie wiadomości tekstowych, drogą telefoniczną i w mediach społecznościowych
– Informowania w sposób bezpośredni o ofercie Zaprogramowani.com
– Windykacji należności
– Prowadzenia postępowań sądowych
– Prowadzenia statystyk
– Archiwizacja danych

Cele wymagające zgody:
– Przesyłania zaproszeń na eventy – wymaga zgody mailowej bądź telefonicznej
– Zapisywania danych w plikach Cookies- wymaga zgody na stronie
– Przeprowadzanie rekrutacji na zajęcia- zgoda na przetwarzanie danych opiekuna oraz dziecka zostaje wyrażona automatycznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie
– Przetwarzanie danych w celach marketingowych- wymagana osobna zgoda przesłana w formie mailowej

Cele wynikające z przepisów prawa:
– Prawo podatkowe, zasady prowadzenia rachunkowości
– Zapewnienie rozliczalności zgodnie z przepisami
– Wykonanie obowiązków nakładanych przez państwowe instytucje, organy i sądy

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do:
– treści swoich danych oraz
– prawo ich sprostowania,
– usunięcia,
– ograniczenia przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo wniesienia sprzeciwu,
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Art. 17 RODO który konstytuuje prawo do bycia zapomnianym mówi wyraźnie, że dane można usunąć, jeśli nie są niezbędne dla celów, w których zostały zebrane. Prawo to nie ma zastosowania, jeśli przetwarzanie jest wymagane dla wypełnienia obowiązku prawnego.

Obowiązkowe okresy przechowywania danych:
– W sytuacji zawarcia umowy z Zaprogramowani.com przepisy wymagają dalszego przechowywania danych osobowych, minimum 5 lat. Pani/Pana dane zostaną usunięte z bazy danych klientów po upływie tego czasu.
– W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy obowiązek wynosi 3 lata
– Dane osobowe o charakterze archiwalnym- po wygaśnięciu umowy dane osób działających w ramach firm/instytucji są przechowywane 6 lat. Dane osób fizycznych są przechowywane 10 lat.
– W przypadku toczącego się sporu, czas przechowania jest zgodny z przepisami prawa i liczy się od momentu ustania sporu.
– Dane osobowe zebrane za zgodą osoby fizycznej są przechowywane na okres sprecyzowany w zgodzie lub zostaną usunięte na wniosek tej osoby, której dane dotyczą
– Dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody
– Wszelkie inne okresy przechowywania, przewidziane w kontekście zasady rozliczalności będą przestrzegane w sposób, który spełnia wymogi zgodnie z wymogami organów kontrolnych

11. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
13. Nasza strona internetowa zbiera Cookies w celach statystycznych. Korzystamy z narzędzia o nazwie Google Analytics.
14. Inspektorem Ochrony Danych w Firmie jest Pani Olga Konaszczuk (e-mail: kontakt@zaprogramowani.com, dopisek RODO).